Bạn cần tìm công ty chuyên dán nối băng tải?

Công ty Cổ Phần Kavina Châu Á chuyên dán nối băng tải các loại

  • Băng tải PVC, PU nói bằng máy giá nhiệt.
  • Nối bằng tách lớp hạ bậc hoặc finger.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0964 893 868